INSTALKO - zakład budowlany - Koszty utrzymania mieszkań

Firma istnieje od 31 lat, niezmiennie pod ta sama nazwa, formą działania i właścicielem. Ostatnie 12 lat pracy przeznaczyliśmy na wnikanie w detale konstrukcji technicznych oraz na ciągle poprawianie parametrów cieplnych w naszych budynkach, czego efektem są niewspółmiernie niższe koszty utrzymania mieszkań w porównaniu do tradycyjnego budownictwa na rynku. Przedstawiamy Państwu dane przedstawiające koszty utrzymania mieszkań w nowo wybudowanym bloku w miejscowości Przytoczna, ul. Gajowa 6 za okres rozliczeniowy od 31.10.2012r. do 31.10.2013r.

Rzeczywiste opłaty eksploatacyjne w budynku przy ul. Gajowej 6 w Przytocznej w roku 2013r. płacone przez mieszkańców. W skład opłat wchodzą następujące koszty:oświetlenie klatek schodowych i terenu zewnętrznego, wirtualny zarządca osiedla, naprawa i utrzymanie części wspólnych, gospodarz domu, przeglądy okresowe budynku, księgowość wspólnoty, zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, fundusz remontowy. Średni koszt centralnego ogrzewania i ciepłej wody na mieszkanie wyniósł 84zł./m-c. Szacujemy, że przy 100% zamieszkania lokatorów w tym budynku koszty c.o. i c.u.w ulegną jeszcze obniżce (kotłownia ma rezerwy mocy ok.50%, także pracuje na minimalnej sprawności. W przyszłym roku podamy nowe dane.

ROK 2014 - porównanie lat 2013-2014 oto nowe dane i  komentarz:

 
lp  powierzchnia mieszkania [m2]

opłaty roczne 2013r  [zł]

opłaty miesięczne 2013r. [zł] opłaty roczne 2014r. [zł] opłaty miesięczne 2014  [zł]
1 47,71 1611 134,25 1321 110,08
2 33,11 2513,88 209,49 1677 139,75
3 46,75 2731,20 227,60 2191,80 182,65
4 47,58 2745,60 228,80 2065 172,08
5 33,13 2442 203,50 2581,80 215,15
 6  46,65 2971,20  247,60  2216,70  184,73
 7  47,49 2676   223  2154  179,50
 8  32,92  1708,80 142,40   1279  106,58
 46,61  2908,80  242,40  2300  191,67
10   47,49 3062,40 255,20  2035  169,58
 11 32,96   2291,40  190,95  1921 160,08
 12  46,60  2604  217  1797,50 149,79
 13  50,89  2725,92  227,16  3130,20  260,85
 14  59,11  1676,40  139,70  1203  100,25
 15  50,80  1484,40  123,70  502  41,83
 16  59,02  2940  245  2815,20  234,60
 17  50,66  2208  184  1523,10  126,92
 18  58,85  1632  136  1530,70  127,56
 19 50,54   1788  149  1935,10  161,26
 20  58,81  1668  139  1982,50  165,21
 łącznie   46389,00  38161,60

W 2012 roku pisałem założenia do kosztów utrzymania jakie będą ponosić mieszkańcy w nowo wybudowanym budynku wielorodzinnym w Przytocznej. Analiza ekonomiczna doprowadziła do wniosku: Przewidywany koszt utrzymania mieszkań będzie klasował się  w przedziale 150 do 300zł. (wszytkie koszty utrzymania bez energii elekrtycznej.) 

Oto efekty po trzech latach ekspolatacji:

15 mieszkań ma koszty w przedziale 94 do 180zł./ miesięcznie 

5 mieszkań ma koszty w przedziale 181 do 230zł./miesięcznie

Wyniki są niewiarygodnie niskie i trudno kryć zdziwienie,  gdyż  w kraju koszty te klasują się w przedziale 600 do 800zł.

Średni koszt utrzymania mieszkania o powierzchni 48m2 w naszym budynku wynosi 161,50zł/miesięcznie  Średni koszt centralnego ogrzewania  i podgrzania ciepłej wody w mieszkaniu  o powierzchni 48m2 w naszym budynku wynosi 83zł/miesięcznie.

Koszty całkowite w przeliczeniu na 1 m2  powierzchni mieszkania miesięcznie wynoszą 3,4zł/m2.

Dokładnie przedstawia   to powyższa tabela  rzeczywistych kosztów utrzymania mieszkań za 2014 rok, która przedstawia porównanie kosztów utrzymania mieszkań w roku 2013 i 2014. Składnikami kosztów są: zimna i ciepła woda, centalne ogrzewanie, elektroniczna księgowość wspólnoty i  koszty zarządu, koszty energii elektrycznej terenów wspólnych  (klatki schodowe, tereny zewnętrzne, kotłowania), koszty sprzątania klatek i terenów zewnętrznych, koszty przeglądów budynków i urządzeń.

Co jest przyczyną tak  niskich kosztów i czy wogóle możliwe są do uzyskania tak niskie koszty?

Zapraszamy do zadawania pytań ambitnych inwestorów.

Zapraszamy do rozmów z naszym zespołem 

 

 

 

 

Aktualności
InstalkoStudnie głębinowe